The flipped classroom in het medisch onderwijs: waarom, wat en hoe?

M. Dankbaar
Afdeling Onderwijs, Beleid en Advies; Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

wo, 18/10/2017 -
12:30 tot 13:30
UZA, Auditorium Kinsbergen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

Ooit gehoord van ‘blended learning’ en ‘the flipped classroom’? Er worden nog heel veel hoorcollege gegeven en we weten dat het rendement daarvan vaak laag is. De doelstelling van deze nieuwe onderwijsstrategieën is dat studenten de leerstof op verschillende manieren bestuderen en dat zij er vooral zelf actief mee aan de slag gaan. Waarbij dan verondersteld wordt dat de studenten er meer van oppikken. Het vergt wel wat nieuwe `skills` van de lesgevers en ook de IT infrastructuur moet optimaal gebruikt worden. Ook van de studenten wordt een andere leerhouding verwacht. In deze voordracht geeft dr. Mary Dankbaar, programmamanager e-learning van de Erasmus Universiteit Rotterdam een overzicht van de mogelijkheden en bespreekt zij ook de wetenschappelijke onderwijskundige kennis erover. Niet te missen voor docenten die vooral de studenten zelf aan het werk willen zetten. Voor de echte liefhebbers is er na de voordracht een invitational workshop waarin op een aantal principes en formats dieper wordt ingegaan en ingeoefend. Hiervoor volgt een aparte uitnodiging van het team van het Integratieonderwijs. .

Ontdek meer informatie over de Research Club van het UZA.

Doelgroep
Organisator
Logo Research Club