Het gebruik van SNOMED-CT in het elektronische patiëntendossier

M. Legrand*, W. Verbrugghe**
*FOD, projectleider terminology project SNOMED CT; **EPD UZA

wo, 25/10/2017 -
12:30 tot 13:30
UZA, Auditorium Kinsbergen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

SNOMED CT is een codificatie systeem voor gestructureerde documentatie van medische termen in de gezondheidszorg. Dit codificatie systeem omvat ziektes, symptomen, verrichtingen, behandelingen en medicatie. Door middel van SNOMED CT wordt het mogelijk een semantisch interoperabel dossier aan te leggen zodat informatie uitwisseling tussen verschillende zorginstanties kan gegarandeerd worden. Binnen het EPD zal SNOMED CT vooral gebruikt worden om medische gegevens gestructureerd vast te leggen. Dit vormt de basis voor beslissingsondersteuning en workflowondersteuning. Dit kan zich vertalen in het initiëren van zorgpannen en klinische paden als ondersteuning voor een kwalitatief proces. Het spreekt voor zich dat een gestructureerde documentatie van medische terminologie ook een belangrijke pijler wordt voor onderzoek en ‘clinical business intelligence’ voor de clinicus. Op basis van gestandaardiseerde terminologie zal de cllinicus makkelijk een overzicht kunnen maken van patiënten die aan een bepaalde aandoening lijden. Dit maakt het mogelijk om de gezondheid van een populatie chronisch zieke patiënten te managen.

Ontdek meer informatie over de Research Club van het UZA.

Doelgroep
Organisator
Logo Research Club