Spirometrie voor huisartsen 2017 - deel 1

Deze cursus over spirometrie voor huisartsen wordt georganiseerd door de dienst longziekten van het UZA. De cursus bestaat uit twee delen: deel 1 op 20/11/2017 en deel 2 op 11/12/2017.

ma, 20/11/2017 -
13:00 tot 17:00
UZA, Gemeenschapszaal, route 12

Beste,

De dienst pneumologie van het UZA organiseert een cursus “SPIROMETRIE” voor huisartsen. De cursus bestaat voor een deel uit theoretisch onderricht en voor een deel uit praktijkgerichte opleiding. Bij aanvang van de cursus ontvangt u een naslagwerk.

In het eerste deel op 20 november wordt de basistheorie van de spirometrie behandeld (spirogram, flow-volume curve, interpretatie curven en getallen, reversibiliteit, normaalwaarden, etc.), maar komen ook alle kwaliteitsaspecten aan de orde t.a.v. praktische uitvoering van de spirometrietest. Dit deel is gemeenschappelijk voor huisartsen, praktijkassistenten en verpleegkundigen.

In de tweede sessie op 11 december komt vooral casuïstiek aan bod.

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.

Met vriendelijke groeten,

Prof  E. Oostveen,  longfysioloog UZA                 

Prof. dr. J. Van Meerbeeck, diensthoofd pneumologie UZA

Doelgroep
Type activiteit
Organisator