Spirometrie voor praktijkassistenten en verpleegkundigen 2017 - deel 1

Deze cursus over spirometrie voor praktijkassistenten en verpleegkundigen wordt georganiseerd door de dienst longziekten van het UZA. De cursus bestaat uit twee delen: deel 1 op 20/11/2017 en deel 2 op 4/12/2017 of 11/12/2017.

ma, 20/11/2017 -
13:00 tot 17:00
UZA, Gemeenschapszaal, route 12

Beste zorgverlener,

De dienst pneumologie van het UZA organiseert een cursus “SPIROMETRIE” voor praktijkassistenten en verpleegkundigen. De cursus bestaat voor een deel uit theoretisch onderricht en voor een deel uit praktijkgerichte opleiding. Bij aanvang van de cursus ontvangt u een naslagwerk.

In het eerste deel op 20 november wordt de basistheorie van de spirometrie behandeld (spirogram, flow-volume curve, interpretatie curven en getallen, reversibiliteit, normaalwaarden, etc.), maar komen ook alle kwaliteitsaspecten aan de orde t.a.v. praktische uitvoering van de spirometrietest. Dit deel is gemeenschappelijk voor huisartsen, praktijkassistenten en verpleegkundigen.

In de tweede sessie zullen praktijkassistenten en verpleegkundigen onder begeleiding van ervaren longfunctie technici spirometrie uitvoeren in het longfunctielaboratorium van het UZA. Deel 2 van de cursus voor verpleegkundigen en praktijkassistenten zal plaatsvinden in het UZA in de Blauwe Zaal (route 12) op maandag 4 december 2017 van 13u tot 17u of op maandag 11 december 2017 van 13u tot 17u. Vermeld bij inschrijving duidelijk op welke dag u deel 2 wenst te volgen.

 

Met vriendelijke groeten,

Prof  E. Oostveen,  longfysioloog UZA                 

Prof. dr. J. Van Meerbeeck, diensthoofd pneumologie UZA

Doelgroep
Type activiteit
Organisator