Wetgeving omtrent het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek: een overzicht

Infosessie voor iedereen die stalen van menselijke oorsprong verstrekt, verkrijgt en/of verwerkt of eigenaar is van een staalcollectie of biobank.

wo, 07/03/2018 -
12:30 tot 13:30
Auditorium Kinsbergen

Sinds december 2008 bestaat er in België wetgeving die het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en biobanken reguleert. Deze wet is momenteel echter voor een groot deel niet in voege wegens het ontbreken van de nodige uitvoeringsbesluiten. Begin november 2017 werd het Koninklijk Besluit Biobanken goedgekeurd door de ministerraad. Als het KB gepubliceerd wordt is er slechts een beperkte overgangsperiode voorzien waarna de wet en het uitvoeringsbesluit in werking treedt.

In het UZA, als academisch ziekenhuis, wordt op zeer regelmatige basis gebruik gemaakt van stalen van menselijke oorsprong voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers zijn echter niet altijd op de hoogte van het wettelijk kader errond.

In deze research club wordt de wet van 2008, alsook het Koninklijk Besluit uitgelegd door Sofie Goethals, operationeel manager van Biobank@UZA. De sessie is interessant voor iedereen die stalen van menselijke oorsprong verstrekt, verkrijgt en/of verwerkt, of eigenaar is van een staalcollectie of biobank. Alle geïnteresseerde artsen, paramedici, onderzoekers ... zijn welkom.

Organisator