Rechten en plichten van deelnemers bij klinische studies

Rechten en plichten van deelnemers bij klinische studies

Recht op vrijwillige deelname  

Een klinische studie wordt altijd uitgevoerd op vrijwillige basis. Als patiënt bent u steeds vrij van deelname en wordt u nooit in een bepaalde richting geduwd. Als uw arts vraagt deel te nemen aan een studie mag u zonder meer weigeren.

Recht op informatie

Deelnemers moeten steeds voordat ze hun toestemming tot medewerking geven, volledig ingelicht worden over het doel van de studie, de duurtijd, de bijwerkingen, de te doorlopen stappen, enz. Ook nadat de toestemming werd verleend, kunt u op elk moment van de studie aan de onderzoeker, de arts of de studieverpleegkundigen bijkomende informatie vragen.

Terugtrekkingsrecht 

U op elk moment van de studie op uw beslissing tot deelname terugkomen en u uit de studie terugtrekken. Wanneer u bepaalde geneesmiddelen moest innemen voor het onderzoek kan het wel gebeuren dat die behandeling moet afgebouwd worden, of dat nog een controleonderzoek noodzakelijk is. Dit is evenwel enkel in het belang van uw eigen gezondheid.

Vertrouwelijkheid van de gegevens  

Alle gegevens die tijdens de studie verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld.  In latere publicaties van de studieresultaten zal er geen informatie meegedeeld worden waaruit de identiteit van de deelnemers kan afgeleid worden.

Plichten

Naast rechten hebt u als patiënt ook enkele plichten als u deelneemt aan een klinische studie. U moet het vooropgestelde behandelingsschema opvolgen, u tijdig aanbieden in het ziekenhuis als daarom verzocht wordt, bloedafname, enz., trouw de voorgeschreven geneesmiddelen innemen, e.d.  Wanneer u niet voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden kan u ook uit de studie gezet worden.

Lees meer over klinische studies in de brochure deelnemen aan een klinische studie.