Stage andere opleidingen

Alle andere studenten zoals kinesisten, maatschappelijk assistenten maar ook administratieve profielen zoals boekhouders vinden hier informatie als voorbereiding op de stage.
Zij nemen wel best contact op met de concrete dienst waar zij stage willen lopen om te bekijken of er een kwalitatieve begeleiding van de stage mogelijk is.
01/09/2017 - 31/08/2018

Zakboekje kwaliteit en veiligheid

In het zakboekje 'Kwaliteit en veiligheid in het UZA lees je alle belangrijke procedures die bijdragen tot de kwaliteit en veiligheid in het UZA.

Gedragscode UZA

Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van het UZA.Ook studenten, stagiairs, vrijwilligers en andere medewerkers die op de één of andere manier actief zijn in het UZA vallen binnen het toepassingsgebied van deze gedragscode.

Stageregelingen : aanmeldingsdocument

Download het aanmeldingsdocument

Type activiteit