CMI-Biobank@UZA

CMI-Biobank@UZA

Het CMI – Centrum voor Medische Innovatie vzw – is het uniek samenwerkingsverband in translationeel biomedisch onderzoek tussen alle Vlaamse universiteiten, de klinische onderzoekscentra (CRC’s) van de universitaire ziekenhuizen en de bedrijven in de gezondheidssector en de medische biotechnologie, met de Vlaamse Overheid als partner in opzet en financiering.

Het CMI heeft als doel de promotie van de vertaling van onderzoeksresultaten naar ontwikkeling van innovatieve medische en industriële toepassingen, met daaraan gekoppeld de uitbouw van een geharmoniseerd Vlaams biobanknetwerk als een belangrijk actiepunt. Binnen het kader van het CMI, waartoe het CRC van UZA/UA behoort, werden vijf “piloot” biobanken opgestart, nl. voor plotse cardiale dood, hepatotrope aandoeningen, diabetes, reumatoïde artritis en inflammatoire darmziekten. In de loop van de volgende jaren wordt de Vlaamse biobank verder uitgebouwd binnen tien onderzoeksdomeinen, met name hart- en vaatziekten, stofwisselingsziekten, virale infectieziekten, (immuun-gemedieerde) ontstekingen, oncologie, neuro-degeneratieve ziekten, COPD/astma, reproductieve geneeskunde, zeldzame ziekten en veroudering.  

Meer informatie

http://vlaamsebiobank.cmi-vzw.be/