Durale ArterioVeneuze malformatie (DAVF)

Wat is een Durale ArterioVeneuze malformatie (DAVF)?

Een durale arterioveneuze malformatie of een durale arterioveneuze fistel (DAVF)  is een vaatafwijking in het hoofd of in het wervelkanaal. Het is een misvorming van het bloedvatletsel in het harde hersenvlies (de dura) van de hersenen of het ruggenmerg, waarbij er een abnormale kortsluiting (vaatmisvorming of malformatie) ontstaat tussen slagaders (arteries) en aders (venen).  Kenmerkend is een directe verbinding tussen de betrokken slagader en de ader. In tegenstelling tot een AVM is een DAVF meestal niet aangeboren. 

Wat zijn de gevolgen van een DAVF? 

Het gevolg van een DAVF is dat de bloeddruk in de aders veel hoger is dan normaal. De klachten zijn meestal: 

  • Oorsuizen (de patiënt hoort de hartslag aan de kant van de DAVF)
  • Druk op de ogen
  • Functieverlies van het ruggenmerg (gevoelsstoornissen/krachtverlies van de benen)
  • Bloeding

Hoe wordt een DAVF behandeld?

De diagnose DAVF is niet gemakkelijk. De meeste patiënten worden pas laat bij ons gezien. De behandeling is meestal embolisatie, maar soms ook een chirurgische operatie of bestraling. In ons team wordt elke patiënt met een DAVF individueel besproken en wordt er gekeken naar de behandeling of combinatie van behandelingen met de minste risico’s en het meeste resultaat.

1. CT angio reconstructie hersenen DAVF (links)
2. angiografie voor afsluiting van de DAVF
3. angiografie na afsluiting van de DAVF
 
Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team neurovasculair referentiecentrum