Wat is een klinische studie?

Wat is een klinische studie?

Het begrip ‘klinische studie’ duidt op het geheel van onderzoeksdaden op mensen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. De wet spreekt van ‘experimenten op de menselijke persoon’.

Een klinische studie kan gezien worden als een bundeling van wetenschappelijke vragen. Het gaan om vragenlijsten die aan deelnemers voorgelegd worden, onderzoek van deelnemers al dan niet na toediening van geneesmiddelen, testen op gezonde vrijwilliger of op patiënten, enz. Er gebeuren klinische studies in alle verschillende onderzoeksdomeinen in de geneeskunde.

Klinische studies zijn nodig om nieuwe therapieën of technieken voor behandelingen te kunnen ontwikkelen. Er wordt immers geen nieuw geneesmiddel of geen nieuwe behandeling gebruikt alvorens uitgebreide studies hebben aangetoond dat dit nieuw product of deze nieuwe behandeling doeltreffend en veilig is. De studies zijn echter ook belangrijk voor preventieve gezondheidszorg: zo kan bijvoorbeeld enkel aan de hand van klinische studies worden nagegaan welke bevolkingsgroepen meer risico lopen op bepaalde aandoeningen dan andere, wat de impact is van voeding, psychisch trauma e.d. op de latere ontwikkeling van ziekten. Kortom, zonder klinische studies is er geen vooruitgang in de geneeskunde mogelijk.

Lees meer over klinische studies in de brochure deelnemen aan een klinische studie.