ArterioVeneuze Malformatie (AVM)

Wat is een ArterioVeneuze Malformatie (AVM)? 

Een arterioVeneuze malformatie (AVM) is een aangeboren misvorming van het bloedvatstelsel, waarbij er een abnormale kortsluiting (vaatmisvorming of malformatie) ontstaan is tussen slagaders (arteries) en aders (venen) tijdens de ontwikkeling van de bloedvaten. Het gevolg is een wirwar van uitgezette bloedvaten (vaatkluwen) in de hersenen. 

Een AVM is:

  • Een aangeboren bloedvatafwijking
  • Komt vooral voor bij jongere mensen (20-40jaar) 
  • Geeft vaak pas in de loop van het leven klachten

Bloedvaten in het lichaam

De slagaders vertakken zich vanuit het hart en de longen als een boom tot steeds kleiner wordende bloedvaatjes, de haarvaatjes of capillairen. Deze zorgen voor de overdracht van zuurstof en andere voedingsstoffen aan de organen en nemen de afvalproducten van de organen op. Vervolgens gaat het (zuurstofarme) bloed via steeds groter wordende aders terug naar het hart en de longen. De bloeddruk in de slagaders is zeer hoog in vergelijking met de druk in de aders. De haarvaatjes zorgen voor de geleidelijke drukval. 

Wat zijn de gevolgen van een AVM? 

Bij een AVM ontbreekt het netwerk van de kleinste bloedvaatjes. Gevolgen: 

  • Geen zuurstofoverdracht (kortsluiting of malformatie) doordat er een directe verbinding is tussen de slagaders en aders. 
  • Ontstaan van een veel hogere bloeddruk dan normaal, doordat de hoge bloeddruk in de slagaders direct overgedragen wordt aan de aders. Dat heeft plaatselijk in de hersenen gevolgen, ook de pompwerking van het hart zal meer dan normaal het bloed moeten rondpompen om de organen toch van voldoende zuurstof te voorzien. 

Een AVM kan dus zowel in de hersenen als op het hele bloedvatstelsel en het hart effect hebben. 

Wat zijn de symptomen (klachten) van een AVM? 

De symptomen (klachten) van een hersen-AVM zijn het ontstaan van een hersenbloeding, epilepsie, hoofdpijn en neurologische verschijnselen (zoals verlamming, spraakproblemen, oogklachten). 

Hoe wordt de diagnose AVM gesteld? 

De diagnose van een AVM wordt gesteld met behulp van een CT-scan of MRI-scan. Vervolgens wordt met een angiografie (bloedvatonderzoek) het kluwen van vaten ontrafeld.

Hoe verloopt de behandeling van een AVM? 

Het merendeel van de hersen-AVM’s geeft aanleiding tot klachten in de loop van het leven. Daarom bespreekt ons team elke patiënt met een AVM individueel en stellen we de behandeling of combinatie van behandelingen met de minste risico’s en het beste resultaat voor. Meestal gebeuren deze behandelingen in verschillende stappen (fases) waardoor een patiënt met tussenpozen van enkele maanden meerdere keren een behandeling ondergaat om het AVM geleidelijk uit te schakelen.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team neurovasculair referentiecentrum